Dopravné inžinierstvo

O našej činnosti

V rámci našich činností sa venujeme predovšetkým tvorbe dopravných analýz, prieskumov, posudkov, projektovaniu dopravných stavieb v rozsahu DUR aj DSP. Pri našich činnostiach aktívne spolupracujeme aj s katedrou dopravných stavieb STU. Našou špecializáciou je predovšetkým udržateľná mobilita, ktorú považujeme za jednu z kľúčových tém súčasnej dopravy v našich mestách.

Team

  • Náš team sa skladá z odborníkov na verejnú hromadnú dopravu, cyklistickú dopravu, verejné priestory, parkovanie, analýzu dát a projektovanie.
  • Aplikácia moderných technológií patrí v našej spoločnosti ku kľúčovým atribútom. Preto sa aj aktívne zapájame do výskumov týkajúcich sa moderných prostriedkov na zber dát z prevádzky dopravy. Aktívne sa zúčastňujeme zahraničných odborných konferencií.